Antologie

Ważniejsze antologie:

* Pozostali w XX wieku : XIV Zaduszki Poetów / [red. Jacek Lubart-Krzysica] (1999)
* Tradycja / [red. Jacek Lubart-Krzysica ; Konfraternia Poetów] (2001)
* Dialog z pamięcią : wiersze z Łodzi = Dialog mit dem Gedächtnis : Gedichte aus Lodz / wybór Lucyna Skompska ; przekł. Karl Dedecius [jęz. niem. i pol.] (2001)
* Magia Łodzi / zdjęcia, projekt i oprac. graf. Katarzyna Rajch [album ASP w Łodzi ; wybór wierszy i red. Krzysztof Smoczyk ; wyd. 2003]
* Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania (2004)
* Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca : śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania (2005)
* Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem : głos poetów po śmierci papieża Polaka : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania (2005)
* Contemporary writers of Poland : anthology / ed. by Danuta Błaszak [jęz. ang. ; wyd. USA] (2005)
* Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski ; posł. Marian Stala (2006)
* Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-2005 : antologia / zebrał i oprac. Tadeusz Jania ; il. Roman Kot (2006)
* Za duży wiatr na moją wełnę : mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji współczesnej / wybór i oprac. Tadeusz Jania (2007)
* Enough Questions, Enough Answers : Modern Polish Poetry in Translation / ed. by Małgorzata Dąbrowska [jęz. ang. i pol. ; skrypt Rice University, Houston, Texas ; wyd. USA] (2007)

* Rekvijem za iskušenika / [jęz. serb. ; pokonkursowa antologia krótkich opowiadań ; wyd. Serbia] (2008)
* Zderzenia Poetyckie 2008 : antologia / wybór, wstęp i oprac. Edyta Antoniak (2009)
* Do Ciebie, Boże… : wiersze religijne dla dzieci i o dzieciach w literaturze polskiej : antologia / zebr. i oprac.  Tadeusz Jania (2009)

Inne antologie i almanachy:

* O dzban czarnoleskiego miodu III : utwory nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim / [red. Danuta Tomczyk ; XIII Radomska Wiosna Literacka] (1987)
* Grupa Centauro / [Ośrodek Sztuki Młodych Łódzkiego Domu Kultury : Prezentacje 1987 ; wyd. 1988]
* Prezentacje ’87 : poezja : almanach / [wybór wierszy Henryk Zasławski, konsultacja Maciej Świerkocki ; Centrum Kultury Młodych ; wyd. 1988]
* Łódzka Wiosna Poetów : 1984-1988 / wybór Stefan Jurkowski (1989)
* Almanach jednego wiersza (tekstu) grupy CENTAURO / [oprac. Maria i Henryk Zasławscy] (1991)
* W dorzeczu nadziei III : utwory nagrodzone i wyróżnione w konkursach poetyckich i prozatorskich VII Nadnyskich Spotkań Literackich : Zgorzelec, 9-10 października 1998 / [red. Marian Szałecki] (1998)
* Stachura pozostałym : turniej jednego wiersza / [red. Artur Mikulski] (1998)
* Z poetyckiego zaklęcia i gusła… : sonety / [red. Jacek Brzozowski i Joanna Sikorzanka] (1999)
* Prezentacje : almanach : VIII Nadnyskie Spotkania Literackie : Zgorzelec, 8-9 października 1999 / [red. Marian Szałecki] (1999)
* Prezentacje : almanach : IX Nadnyskie Spotkania Literackie : Zgorzelec, 27-29 października 2000 / [red. Marian Szałecki] (2000)
* Dać świadectwo : wybór wierszy laureatów : 1998-2002 / [red. i wybór wierszy Janusz M. Paluch ; Śródmiejski Ośrodek Kultury] (2003)
* Wybór wierszy XII Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera / [red. Ewa Iwulska] (2004)
* Odblaski nocy : X Chojnicka Noc Poetów / [red. Maria Eichler] (2004)
* Dwudzieste szóste marzenie : almanach poetycki Centauro (2006)