Andrzej Dębkowski

Andrzej Dębkowski:

Marek Czuku w książce pt. Inny wybór wierszy wierzy w sens uciekającego czasu. To, jak ten czas wykorzystamy, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Można oczywiście żyć lekko i przyjemnie, ale autor Ziemi otwartej do połowy odciąga nas od tego. Widać wyraźnie, że Czuku nie chce być poetą nowofalowym, ponieważ doskonale wie, że samo opisywanie rzeczywistości jest bezsensowne. Chce poddawać się refleksjom i analizom. Przestrzega nas przed wszędobylskim złem i nieustającą destrukcją podstawowych wartości ogólnoludzkich i zastanawia się nad przyczynami upadku człowieczeństwa. Ten zbiorowy wizerunek ludzkości początków XXI wieku jawi się nam jako nieustające pasmo klęsk, ale poeta nie zraża się tym faktem. Chce być komentatorem wydarzeń, których przecież i on sam czasami jest bohaterem. Bo człowiek współczesny nie może być tylko biernym obserwatorem, nie pozwala mu na to rozwój cywilizacyjny i wszelkie środki masowego komunikowania.
Jest to książka niezwykle dojrzała i mądra…

Marek Czuku Inny wybór wierszy, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2007.

[Gazeta Kulturalna, wydanie internetowe, marzec 2008]