Piotr W. Lorkowski * Jan Stolarczyk

Piotr W. Lorkowski:

Zbiór wierszy i prozatorskich miniatur Marka Czuku to książka przede wszystkim dla tych, którzy zgodzą się z faktem, że poezja nie jest tylko grą lingwistycznych inwencji, a świat, o którym podejmuje się mówić – procesją simulacrów; ale to, do czego poetycki dyskurs się odnosi, istnieje naprawdę, a my powinniśmy dyskutować również o tym, co ładnie brzmi / ale brzydko pachnie.
Cechuje ten tom ironiczny, zdystansowany realizm i ostrość trzeźwych spostrzeżeń. Zespalają się one z naszym powszednim doświadczeniem. Oddają jego zapętlenia, zawirowania, nieciągłości, na które jesteśmy skazani żyjąc w społeczeństwie podatnym na zagrożenia językowej (i nie tylko językowej) manipulacji. W takiej zbiorowości głos poety winien się stać głosem wolnym ubezpieczającym wolność, co znaczy tutaj: upominania się o autentyczność naszego bytowania pod niebem. Książka łódzkiego autora, dialogująca z rozmaitymi jego literackimi fascynacjami i inspiracjami, konsekwentnie obstaje przy tym przekonaniu.


Jan Stolarczyk:

Przeczytałem wiersze poety, który chodzi własnymi ścieżkami poetyki i wyobraźni.

Marek Czuku, Ars poetica, Biblioteka Frondy, Warszawa 2006.