Piotr W. Lorkowski

O złej krytyce, młodych i starych poetach,
smaku, odwadze i dobrych manierach

z Piotrem Wiktorem Lorkowskim rozmawia Tadeusz Dąbrowski

[…]

Tadeusz Dąbrowski:
– Teraz się pobawimy w syntezy, porzucam nazwiskami, a Ty postawisz oceny, w skali od jednego do dziesięciu, i krótko je uzasadnisz. Zaczynamy.

[…]

Marek Czuku

Piotr Wiktor Lorkowski:
– …dziewięć. Za poezję bez łatwizny.

[…]

[Studium nr 3-4 (33-34) / 2002]