Witold Łagowski

Witold Łagowski:

Marek Czuku jest poetą średniego pokolenia. Z wykształcenia fizyk, wydał dotychczas cztery tomiki poezji oraz jeden arkusz. Prócz tego wiele publikował na łamach czasopism literackich. Można powiedzieć więc, że jest to poeta doświadczony i, jeśli to właściwe określenie, profesjonalny. W pełni poświadczają to jego teksty.
Wiersze Czuku poświęcone są refleksji nad życiem, rodziną, a przede wszystkim nad religią. Bóg jest w tej poezji cały czas obecny. W wierszu Wolny wybór czytamy: Początek jest między: / ustami a słowem / (pocałunkiem, jedzeniem), / sercem a Bogiem / (człowiekiem).
Również kwestii wiary poświęcony jest Sonet III, zaczynający się od słów: A jeśli Boga nie ma, cóż nam pozostanie. Tak na marginesie: iluż żyjących obecnie poetów polskich potrafi jeszcze operować formą sonetu?
Cóż, nie jest Czuku z pewnością artystą na miarę księdza Twardowskiego. Lecz tworzy spokojne, wyważone wiersze, przepojone głębszą lub płytszą refleksją, ale jednak refleksją. Sądzę, że warto zapoznać się z tą poezją.

Marek Czuku, Przechodzimy do historii. 44 wiersze z lat 1998-1999, Biblioteka, Łódź 2001.

[Książki. Magazyn Literacki nr 4 (67) / 2002, s. 45]