Po serbsku

Marek Czuku
*  *  *


Sumnjam u fabrike
samrtnice u magli.

Mislim o pustinji
u kućama sa kugom.

Stvorio me je lahor dima
u tišini odjeka.


[prevela: Olga Lalić-Krowicka]
ULOGA PESNIKA
U SPECIFIČNIM USLOVIMA


Puške su razdeljene.
Komad po komad
Mrvi se tradicija.
Postaje nova reč:

V  kao  vrag
O  kao  okop
J  kao  janičar
N  kao  napad
A  kao  apokalipsa.

A ja – pacifist s kategorijom E
pisaću pesme
o filozofskim aspektima
demobilizacijske kampanje.


[prevela: Olga Lalić-Krowicka]
STRANAC


Postojim, da bih gajio nadu
mada okolo iverje leprša.
Postojim, da bih krao iluzije,
a izvučene ruke opadaju.

Moja bit je predavana
neprestanim probama vode i vatre.
Moja stabilnost visi
ispod sekire.

Postojim i biću vam okolo
srca koje skače u ulici.


[prevela: Olga Lalić-Krowicka]
SAMO U SNU


Ne kradi moje noći.

Noć je kao droga.
Pod njenim uticajem
plivam po nabujaloj reci događanja,
koja se nisu dogodila,
o kojima se nije sanjalo.

Noć je svetlija od dana,
a njena tama,
paperjasta i šarena kao crnilo,
oblači kraljevski plašt
njiše žednu ličnost
i umorno telo.

Ne viči na mene,
dok se zatvaram
u kavezu noći.


[prevela: Olga Lalić-Krowicka]
ŽENA PESNIKA


Žena pesnika nosi u sebi pesmu.
Raste ona zajedno uz dah
nerođenog deteta,
sazreva u pokretu ruku
koje pokazuju na plavenilo.

Žena pesnika
precrtana sivilom,
ispada iz antologije,
krijući se u bledoj
nesvršenoj ljubavi.

Žena pesnika kreće se
između karte* i trgovine,
sanja ruž drveta i čeka,
a čekanje na nju nema kraja...


* Karta – osamdesetih godina, dok je u Poljskoj trajala kriza,
radnici su dobivali kupone uz pomoć kojih se kupovalo u trgovinama.


[prevela: Olga Lalić-Krowicka]